Fertilitetsutredning

På FertilitetPlus genomför vi grundliga fertilitetsutredningar i Stockholm av både män och kvinnor. Vi har inga väntetider och du behöver inte ha en remiss. En utredning hos oss kan vara helt klar inom en-två månaders tid och behandling kan ofta påbörjas parallellt.

Boka Tid

Utredning steg för steg

  1. Vi börjar alltid med en konsultation där vi diskuterar de bakomliggande orsakerna till utebliven graviditet samt en allmän genomgång av det generella hälsotillståndet. Båda individerna i ett par undersöks men första besöket syftar oftast till att påbörja utredning av kvinnan. Vid första besöket beslutas också om vilka blodprover som bör tas samt eventuella övriga åtgärder. Hormonprover tas oftast i samband med en fertilitetsutredning och immunprover tas oftast i samband med en missfallsutredning. I många fall vill vi även ta blodprover som analyserar sköldkörteln eller hypofysen.  Vi rekommenderar männen att lämna spermaprov.  

  2. När de önskade undersökningarna är klara och alla provsvar föreligger, inklusive svar på spermaprovsanalysen, bokar vi oftast en tid till vår läkare för en sammanfattning av utredningen där ett förslag på behandling presenteras. I detta skede kan ett vaginalt ultraljud göras samt eventuell medicinering föreslås.

  3. När utredningen är klar kan allt som oftast en behandling erbjudas och sättas igång.

FaQ

Vanliga frågor

Varför får jag missfall?

Om du har upplevt upprepade missfall kan detta bero på att du har ett överaktivt immunförsvar. På FertilitetPlus kan vi ge behandling mot detta. Om du upplevt upprepade missfall rekommenderar vi dig att läsa mer här.

Vad kostar en fertilitetsutredning?

Hos FertilitetPlus kostar den första konsultationen 800 kr. Om vi kommer fram till att en utredning ska påbörjas är kostnaden individuell beroende på vilka åtgärder som behövs. För mer info, se prislista.

Jag är över 35, kan jag söka ändå?

FertilitetPlus har ingen specifik åldersgräns för våra patienter utan fokuserar snarare på resultat av hormonanalyser och ultraljudsundersökningar. Fertilitetsutredningen är alltid individuell och kan naturligtvis skilja sig från fall till fall.

När kan jag söka hjälp?

Man brukar säga att efter 35 års ålder kan en rad fysiologiska förändringar bidra till nedsatt fertilitet. Därför brukar vi på FertilitetPlus rekommendera att man söker hjälp redan efter sex månaders försök om man inte uppnått graviditet trots oskyddat regelbundet sex, så att man har möjlighet att sätta in behandling i ett tidigt stadium.

Hur lång tid tar en utredning på FertilitetPlus?

Fertilitetsutredningar är alltid individuella och utredningstiden kan variera men beräknas i det flesta fall vara klara inom 1-2 månader.