Fertilitetsutredning

På FertilitetPlus genomför vi grundliga fertilitetsutredningar av både män och kvinnor och har inga väntetider. En utredning kan vara helt klar inom ett par veckors tid och behandling kan påbörjas kort därefter, beroende på vad man har för problematik. Vi börjar alltid med ett möte med både kvinnan och mannen. Vid introduktionsmötet lär vi känna varandra och pratar om de eventuella bakomliggande problem som kan orsaka parets uteblivna graviditet.

Om rätt förutsättningar finns, bokar vi återbesök och provtagning (blodprover, spermaprov, ultraljud och äggledarröntgen kan erbjudas vid behov). Läkarbesök för utvärdering av provsvar.

 
utredning

Utredning steg för steg 

  1. En allmän genomgång av det generella hälsotillståndet samt faktorer av specifik relevans för fertilitet kontrolleras noggrant. Båda individerna i ett par undersöks, vid behandling för ensamstående är det endast kvinnan som undersöks.

  2. Vi tar blodprover för analys för att utesluta störningar i immunförsvaret, sköldkörteln eller hypofysen samt ett prov som visar ägg reserven som heter AMH; anti-Müllerian hormone. 

  3. När de önskade undersökningarna är klara och alla provsvar föreligger, inklusive svar på spermaprovsanalysen, kan en sammanfattning göras och ett förslag på behandling presenteras. 

Vårt främsta mål är att du ska känna dig trygg och delaktig i din vård. Utredningen utförs alltid av våra legitimerade läkare som är specialister inom fertilitet, andrologi och urologi. 

För dig som upplevt upprepade missfall
Om du har upplevt upprepade missfall kan detta bero på att du har ett överaktivt immunförsvar. På FerilitetPlus kan vi ge behandlig mot detta. Om du upplevt upprepade missfall rekommenderar vi dig att läsa mer här.

Vad kostar en fertilitetsutredning?
Hos FertilitetPlus kostar den första konsultationen 700 kr. Om vi kommer fram till att en full undersökning skall göras är kostnaden 4500 kr inklusive blodprov och spermaprov.

Jag är över 35, kan jag söka ändå?
FertilitetPlus har ingen specifik åldersgräns för våra patienter, utan tittar snarare på resultatet utav hormonanalyser och ultraljud. Fertilitetsutredningen är alltid individuell och kan naturligtvis skilja sig från fall till fall.

Man brukar säga att efter 35 års ålder kan en rad fysiologiska förändringar bidra till nedsatt fertilitet. Därför brukar vi på FertilitetPlus rekommendera att man söker hjälp redan efter 6 månaders försök om man inte uppnått graviditet trots oskyddat, regelbundet sex, så att man har möjlighet att sätta in behandling i ett tidigare stadium.

Hur lång tid tar en utredning på FertilitetPlus?
Fertilitetsutredningar är alltid individuella och utredningstiden kan variera, men minst två månader beräknar vi på. Efter ett första konsultationsbesök bokas paret direkt in på ett återbesök och utredningen sätter igång. När patienten konstaterats gravid hjälper vi även till med ultraljud i ett tidigt skede.

 

BOKA TID