Fertilitetsutredning

På FertilitetPlus genomför vi grundliga fertilitetsutredningar av både män och kvinnor. Vi har inga väntetider och du behöver inte ha en remiss för att söka till oss. En utredning hos oss kan vara helt klar inom en till två månaders tid, beroende på hur din cykel ser ut. Ofta kan behandling påbörjas parallellt.

Boka tid

Faktorer som kan påverka fertiliteten hos kvinnor

 • Utebliven ägglossning
 • Kliniska eller mekaniska problem i äggstockar eller äggledare
 • Övervikt eller undervikt
 • Medfödda missbildningar i livmodern
 • Allvarlig endometrios
 • Ålder
 • Överaktivt immunförsvar
 • Livsstilsfaktorer så som rökning, snusning, alkohol/droger och stress

Faktorer som kan påverka fertiliteten hos män

 • Avvikelser i sädesvätskan så som försämrad spermiekvalité eller för litet antal spermier i sädesvätskan.
 • Mannens ålder och livsstil
 • Om mannen har eller har haft någon allvarlig sjukdom som kan påverka spermieproduktionen
 • Livsstilsfaktorer så som rökning, snusning, alkohol/droger, varma bad och bastubad, miljögifter som bl.a. finns i målarfärg och rengöringsmedel.

Fertilitetsutredning steg för steg

 1. Vi börjar alltid med en konsultation där vi diskuterar de bakomliggande orsakerna till utebliven graviditet samt en allmän genomgång av det generella hälsotillståndet. Båda individerna i ett par rekommenderas att undersökas men första besöket syftar till att påbörja utredning av kvinnan. Hormonprover tas oftast i samband med en fertilitetsutredning och i många fall analyseras även sköldkörteln. Vi rekommenderar männen att lämna spermaprov.  

 2. När de önskade undersökningarna är klara har vi ett uppföljande samtal via telefon. Vi går igenom dina provsvar och diskuterar fortsatt väg framåt. Om vår rekommendation är att göra ett ultraljud eller konsultera vår läkare för fortsatt behandling så tillkommer en kostnad på 1500 kr för det besöket. 

 3. När utredningen är klar kan allt som oftast en behandling erbjudas och påbörjas.

FaQ

Vanliga frågor

Varför får jag missfall?

Om du har upplevt upprepade missfall kan detta bero på att du har ett överaktivt immunförsvar. På FertilitetPlus kan vi ge behandling mot detta. Om du upplevt upprepade missfall rekommenderar vi dig att läsa mer här.

Vad kostar en fertilitetsutredning?

Hos FertilitetPlus kostar den första konsultationen 900 kr. Om vi kommer fram till att en utredning ska påbörjas är kostnaden individuell beroende på vilka åtgärder som behövs. För mer info, se prislista.

Jag är över 35, kan jag söka ändå?

FertilitetPlus har ingen specifik åldersgräns för våra patienter utan fokuserar snarare på resultat av hormonanalyser och ultraljudsundersökningar. Fertilitetsutredningen är alltid individuell och kan naturligtvis skilja sig från fall till fall.

När kan jag söka hjälp?

Man brukar säga att efter 35 års ålder kan en rad fysiologiska förändringar bidra till nedsatt fertilitet. Därför brukar vi på FertilitetPlus rekommendera att man söker hjälp redan efter sex månaders försök om man inte uppnått graviditet trots oskyddat regelbundet sex, så att man har möjlighet att sätta in behandling i ett tidigt stadium.

Hur lång tid tar en utredning på FertilitetPlus?

Fertilitetsutredningar är alltid individuella och utredningstiden kan variera men beräknas i det flesta fall vara klara inom 1-2 månader.