Immunologisk utredning vid utebliven graviditet, missfall eller misslyckade IVF-försök

Med hjälp av en unik immunologisk behandling kan FertilitetPlus hjälpa kvinnor som har återkommande missfall, misslyckade IVF-försök eller där graviditet uteblir. Ett foster är delvis främmande för mammans immunsystem eftersom det till hälften ärvt sina gener från pappan. Därför riskerar fostret att stötas bort, ungefär som ett transplanterat organ. En gravid kvinnas immunsystem har därför den svåra uppgiften att undvika avstötning av fostret, samtidigt som motståndskraften mot infektioner måste bibehållas.

Har man ett överaktivt immunförsvar finns därför risken att man drabbas av upprepade missfall, misslyckade IVF-försök eller att graviditet hela uteblir. Missfall är ganska vanligt och kan inträffa så pass tidigt i befruktningen att kvinnan inte ens vet om att hon varit gravid. Många missfall kan förklaras av immunförsvarets reaktion och då finns det mycket hjälp att få.

Boka Tid

Orsaker som kan leda till missfall

Genetiska avvikelser
Kromosomavvikelser från modern, fadern eller båda kan leda till missfall och i minst 50-60% av fallen i första trimestern, vilket gör det till den vanligaste orsaken.

Ålder
Äldre kvinnor är mer benägna att ha ägg med kromosomala avvikelser, vilket är en vanlig orsak till missfall.

Anatomiska avvikelser
Den vanligaste anatomiska avvikelsen är en missbildad livmoder - speciellt en skiljevägg i livmodern. Myom eller polyper i livmodern är också förknippade med missfall men de kan avlägsnas kirurgiskt.

Koagulationsfaktorer
Tidiga missfall kan bero på en utvecklingsabnormalitet av moderkakan som kan vara resultatet av onormal blodkoagulation. Vanliga orsaker till onormal blodkoagulation är fosfolipid-antikroppsyndrom eller lupus-antikoagulans.

Endokrina besvär
Chansen för missfall ökar när hormonerna inte är i balans, särskilt de som är associerade med sköldkörtelsjukdom och hypofysproblem.

Immunologiska faktorer
Ett aktivt immunförsvar kan visa sig genom förhöjda värden av NK-celler i blodet. Vid aktivt immunförsvar skyddar immunförsvaret kroppen mot graviditet.  

Behandling med Intralipid

För att behandla ett överaktivt immunförsvar använder vi oss av intralipid, en svensk originalprodukt framställd i början av 60-talet. Intralipid är en lösning/emultion med hög koncentration av vegetabiliskt och animaliskt fett samt IgG-proteiner. Detta har en positiv effekt på den immunologiska överreaktionen. Intralipid ges som ett dropp och vi har utvecklat ett unikt protokoll för korrekt användning av infusionen samt övervakning av behandlingens effektivitet.

Intralipid har använts framgångsrikt i över 25 år för att öka chanserna till att bli gravid och för att minska risken för missfall. I en forskningsstudie testades 100 kvinnor i en medelålder på 37 som genomgått flera misslyckade IVF-behandlingar. 50 av dem fick intralipid och resterande placebo. Resultatet visade att hälften av dem som behandlades med intralipid lyckades bli gravida jämfört med endast 9% av kvinnorna i den andra gruppen.

Upprepade missfall och misslyckade IVF-försök

Ett missfall definieras som den spontana förlusten av en graviditet före den tjugonde graviditetsveckan. Återkommande missfall är när missfall inträffar mer än tre gånger i följd. Tyvärr är missfall en vanlig händelse. Det kan inträffa så pass tidigt i befruktningen att kvinnan inte ens är medveten att hon varit gravid eftersom mensen inte uteblivit. FertilitetPlus arbetar med att hjälpa kvinnor som har upplevt återkommande missfall, oförklarlig infertilitet och misslyckade inplantationer vid assisterad befruktning.

På FertilitetPlus kan vi hjälpa dig att genomföra en immunologisk utredning samt erbjuda eventuell immunologisk behandling. Vi analyserar ditt immunförsvar med hjälp av blodprover samt ger förslag på behandling. Vi samarbetar även med flera kliniker utomlands och erbjuder immunolgisk behandling till utlandspatienter.

Rekommenderad bokning:

Utredning vid upprepade missfall/misslyckade IVF-försök  
Pris: 4500 kr
Längd: 30 min

Intralipid-behandling
Pris: 1600 kr
Längd: 60 min