NIPT test

På FertilitetPlus erbjuder vi fostertestet Harmony NIPT.

Fostertestet är en kombination av blodprov och ultraljud på mamman och utvärderar sannolikheten att fostret utvecklar Downs syndrom, Edwards syndrom och Pataus syndrom. Provet kan göras från graviditetsvecka 10.

 

Tillförlitlighet

Harmony NIPT är ett mycket tillförlitligt test och identifierar 99% av de vanligaste kromosomavvikelserna. Det har genomförts över en miljon fostertester med Harmony NIPT och testet är det mest beprövade på marknaden. 

 

Så går testet till

Ett blodprov tas i armvecket på den som är gravid och ultraljudet utförs av vår läkare. Provet samt informationen från läkarundersökningen skickas sedan för analys och svar ges vanligtvis inom en till två veckor. Testet påverkar inte graviditeten och ökar inte risken för missfall.

 

Pris

Vill du göra ett fostertest via oss kostar det 6500kr. I priset ingår både blodprov och ultraljud samt utvärdering av risken för Down syndrom, Edwards syndrom och Pataus syndrom. Det är även frivilligt att inkludera utvärdering av sexkromosomaneploidier och fosterkön.

 

Du kan läsa mer om fostertester på www.fostertest.se

 

BOKA TID