NIPT test

På FertilitetPlus erbjuder vi fostertestet Harmony NIPT.

Clinical NIPT är en avancerad testmetod som används under graviditeten för att analysera DNA från fostret. Genom att mäta andelen DNA från fostret och mamman i blodet kan Clinical NIPT jämföra förekomsten av olika kromosomer hos fostret, inklusive könskromosomerna X och Y. En av fördelarna med Clinical NIPT är att det specifikt mäter fostrets DNA, vilket gör testet mer tillförlitligt än andra NIPT-tester som inte gör det. Om andelen fostrets DNA är för låg kan testet dock inte ge något resultat och ett omprov kan behövas. Det är viktigt att notera att eventuella extraprover för att säkerställa resultatet är kostnadsfria.

Tillförlitlighet

Jämfört med traditionell screening som KUB har Clinical NIPT visat sig vara mer precisa och har därmed minskat risken för att felaktiga resultat ska leda till att invasiva tester som fostervattenprov rekommenderas. Clinical NIPT har en hög upptäcktsfrekvens på 99 procent för de vanligaste kromosomavvikelserna.

Så går testet till

Ett blodprov tas i armvecket på den som är gravid och ultraljudet utförs av vår läkare. Provet samt informationen från läkarundersökningen skickas sedan för analys och svar ges vanligtvis inom en till två veckor. Testet påverkar inte graviditeten och ökar inte risken för missfall.

Vad kostar ett NIPT test?

Hos oss på FertilitetPlus kan du göra NIPT test i Stockholm och Göteborg. Fostertestet via oss kostar 6500kr. I priset ingår både blodprov och ultraljud samt utvärdering av risken för Down syndrom, Edwards syndrom och Pataus syndrom. Det är även frivilligt att inkludera utvärdering av sexkromosomaneploidier och fosterkön.

 

Du kan läsa mer om fostertester på www.fostertest.se