Prislista

Konsultation på kliniken

Plats: Värtavägen 30
Pris: 800 kr
Längd: 30 min
En konsultation kan du boka som ett första besök hos oss om du inte vet vilka prover/undersökningar du bör göra. Då kommer vi överens om detta tillsammans och kostnaden för konsultationen drar vi av från vald undersökning/utredning. Du behöver ingen remiss för att kontakta oss. Vi som tar emot dig är antingen barnmorska eller sjuksköterska.

 

Konsultation via telefon

Pris: 250 kr
Längd: 15 min
Vi ringer upp dig på utsatt tid.
En telefonkonsultation kan du boka om du bor långt ifrån Stockholm eller på annat sätt har svårt att besöka vår mottagning? Vi kan svara på många frågor över telefon men om du önskar någon form av utredning/undersökning/behandling så kommer du behöva besöka oss på kliniken. Du behöver ingen remiss för att kontakta oss. Vi som svarar i telefon är antingen barnmorska eller sjuksköterska.


 

Utredning vid upprepade missfall/misslyckade IVF-försök

Plats: Värtavägen 30
Pris: 3900 kr
Längd: 30 min
I priset ingår:
- Konsultation på kliniken
- Immunologiska prover (bl.a. NK-celler)
- Sköldkörtelprover
- Koagulationsprover
- Uppföljning av blodprov via telefon

Denna bokning är till för dig som genomgått en eller flera misslyckade IVF-behandlingar och som önskar utreda om immunförsvaret kan ha en påverkan. Många kvinnor som har misslyckade IVF-försök/problem med att behålla sin graviditet har ett överaktivt immunförsvar. Vi hjälper dig att ta reda på hur ditt immunförsvar ser ut med hjälp av blodprov.
Du behöver ingen remiss för att boka en tid hos oss. Vi som tar emot dig är antingen barnmorska eller sjuksköterska.


 

Konsultation på kliniken inför utlandsbehandling

Plats: Värtavägen 30
Pris: 1000 kr
Längd: 30 min
I priset ingår:
- Konsultation på kliniken
- Uppföljning av undersökning/utredning via telefon
OBS! Kostnad för blodprover eller ultraljud tillkommer.
Denna bokning är till för dig som genomgår fertilitets-behandling utomlands och som önskar konsultation inför diverse undersökningar/utredningar som kan göras i Sverige. Vi som tar emot dig är antingen barnmorska eller sjuksköterska.


 

Utredningen av fertilitet

Plats: Värtavägen 30
Pris: 2900 kr
Längd: 30 min
I priset ingår:
- Konsultation
- Hormonprover (FSH, LH, Östradiol, Prolaktin, AMH)
- Sköldkörtelprover
- Uppföljning av blodprov via telefon
Denna bokning är till för dig med utebliven graviditet eller för dig som önskar ta reda på din fertila status. Med hjälp av blodprover tar vi reda på hur stora dina chanser till graviditet är. Vi har ingen åldersgräns och du behöver ingen remiss för att söka hjälp hos oss. Vi som tar emot dig är antingen barnmorska eller sjuksköterska.

 

Telefonkonsultation efter blodprov

Pris: Kostnadsfritt
Längd: 15 min
Vi ringer upp dig på utsatt tid.
Denna bokning är till för dig som lämnat blodprover hos oss och som önskar uppföljning av dessa på en tid som passar dig. Kan tidigast bokas en vecka efter blodprovtagning. Vi som ringer upp dig är antingen barnmorska eller sjuksköterska.


 

Telefonkonsultation med läkare (OBS! Går endast att boka via mail/telefon)

Pris: 1200 kr
Längd: 20 min
Vår läkare ringer upp dig på utsatt tid.


 

Konsultation med läkare på kliniken (OBS! Går endast att boka via mail/telefon)

Plats: Värtavägen 30
Pris: 1500 kr
Längd: 30 min

En konsultation kan te.x. bestå av ett ultraljud, diskussion kring läkemedel, diskussion kring blodprovsvar eller rekommendation om fortsatt behandling.


 

Spermaprov inkl. Oxidativ stress-analys

Plats: Löjtnantsgatan 6
Pris: 3600 kr
Längd: 60 min
I priset ingår:
- Konsultation
- Analys av volym, rörelse och utseende
- Analys av oxidativ stress som är en typ av DNA-fragmentering och som påverkas av mannens livsstilsfaktorer
- Uppföljning av spermaprovet via telefon
Denna bokning är för dig som önskar lämna ett fullständigt spermaprov. Män med misstänkt nedsatt spermakvalité kan uppvisa normala värden vid ett traditionellt spermaprov men uppvisa tecken på oxidativ stress. Därför har vi valt att även analysera en typ av DNA-fragmentering som kan uppstå vid osunt leverne. Våra referensvärden är förenliga med WHO's riktlinjer. Avhållsamhet inför provet är 2-5 dagar. Vi som tar emot dig är sjuksköterska.Telefonkonsultation efter spermaprov

Pris: Kostnadsfritt
Längd: 15 min
Denna bokning är till för dig som lämnat spermaprov och som önskar återkoppling på provsvaret på en tid som passar dig. Detta är en kostnadsfri konsultation över telefon och kan bokas som tidigast dagen efter provet. Vi som ringer upp dig är antingen barnmorska eller sjuksköterska.


 

Harmony NIPT-fostertest

Plats: Värtavägen 30
Pris: 6500 kr
Längd: 30 min
Ingår i priset:
- Blodprovtagning
- Ultraljud utförd av läkare
- Uppföljning av testet via telefon
Denna bokning är till för dig som önskar göra ett Harmony NIPT fostertest. Fostertestet utförs via blodprov på den som är gravid och kompletteras med ett ultraljud. Vi som tar hand om dig är läkare, barnmorska/sjuksköterska.


 

Dropp-behandling med Intralipid

Plats: Värtavägen 30 eller Lilla Nygatan 2c i Göteborg
Pris: 1600 kr
Längd: 60 min
Denna bokning är till för dig som önskar Intralipid-behandling i form av dropp. Du behöver tåla ägg och soja. Vi som hjälper dig är barnmorska eller sjuksköterska.


 

Dropp-behandling med Intralipid (på helger)

Plats: Värtavägen 30
Pris: 2200 kr
Längd: 60 min
Denna bokning är till för dig som önskar Intralipid-behandling i form av dropp på helger. Du behöver tåla ägg och soja. Vi som hjälper dig är barnmorska eller sjuksköterska.

 

Dropp-behandling med IVIg

Plats: Värtavägen 30
Pris: 2500 kr
Längd: 120 min
Denna bokning är till för dig som önskar behandling med IVIG-dropp (special-dropp) och som fått det utskrivet av läkare. Du behöver själv ha med dig preparatet. Vi som hjälper dig är barnmorska eller sjuksköterska.

 

Sermatrop Alfa 

Antioxidanter och vitaminer för att främja den manliga fertiliteten. Innehåller dessutom ingredienser som bidrar till att skydda celler mot oxidativ stress.
30 st tabletter/förpackning
Rekommenderad dos: 1 st tablett dagligen i 3 månader, d.v.s. under hela spermatogenesen.
Pris: 599 kr

 

Oxigravide

Antioxidanter och vitaminer för att främja den kvinnliga fertiliteten. Innehåller ingredienser som bidrar till att bibehålla normal reproduktion.
30 st tabletter/förpackning
Rekommenderad dos: 1 st tablett dagligen i 3-6 månader eller tills graviditet är bekräftad.
Pris: 599 kr


Avbokningar med mindre än 24 timmars framförhållning debiteras till 100%.
BOKA TID