Prislista

Konsultation på kliniken

Plats: Värtavägen 30
Pris: 900 kr
Längd: 30 min

En konsultation bokar du som ett första besök hos oss för att påbörja utredning/undersökning eller kontakt med läkare. Du behöver ingen remiss för att kontakta oss. Vi som tar emot dig är antingen barnmorska eller sjuksköterska.

Konsultation via telefon

Pris: 250 kr
Längd: 15 min

En telefonkonsultation bokar du om du bor långt ifrån Stockholm eller på annat sätt har svårt att besöka vår mottagning. Vi kan svara på många frågor över telefon men om du önskar någon form av utredning/undersökning/behandling så kommer du vid senare tillfälle behöva besöka oss på kliniken i Stockholm. Du behöver ingen remiss för att kontakta oss. Vi som ringer dig är antingen barnmorska eller sjuksköterska.

Digital videokonsultation

Digital konsultation med sjuksköterska/barnmorska
Varaktighet: 20 min
Pris: 500 SEK

Digital konsultation med läkare
Varaktighet: 25 min
Pris: 1200 SEK

Konsultation på kliniken inför utlandsbehandling

Plats: Värtavägen 30
Pris: 1200 kr
Längd: 30 min

I priset ingår:
- Konsultation på kliniken
- Uppföljning av undersökning/utredning via telefon


OBS! Kostnad för blodprover eller ultraljud tillkommer.

Denna bokning är till för dig som genomgår fertilitetsbehandling utomlands och som önskar konsultation inför diverse undersökningar/utredningar som kan göras i Sverige. Vi som tar emot dig är antingen barnmorska eller sjuksköterska.

Utredningen av fertilitet

Plats: Värtavägen 30
Pris: 2900 kr
Längd: 30 min

I priset ingår:
- Konsultation
- Hormonprover
- Sköldkörtelprover
- Uppföljning av blodprov via telefon

OBS! Om ultraljud/konsultation med läkare rekommenderas i förlängningen så tillkommer en kostnad på 1900 kr.

Denna bokning är till för dig med utebliven graviditet eller för dig som önskar ta reda på din fertila status.

Med hjälp av blodprover tar vi reda på hur stora dina chanser till graviditet är. Vi har ingen åldersgräns och du behöver ingen remiss för att söka hjälp hos oss. Vi som tar emot dig är antingen barnmorska eller sjuksköterska.

Spermaprov inkl. Oxidativ stress-analys

Plats: Värtavägen 30
Pris: 3600 kr
Längd: 60 min
I priset ingår:
- Konsultation
- Analys av volym, rörelse och utseende
- Analys av oxidativ stress som är en typ av DNA-fragmentering och som påverkas av mannens livsstilsfaktorer
- Uppföljning av spermaprovet via telefon.

Denna bokning är till för dig som önskar lämna ett fullständigt spermaprov.
Män med misstänkt nedsatt spermakvalité kan uppvisa normala värden vid ett traditionellt spermaprov men uppvisa tecken på oxidativ stress.
Därför har vi valt att även analysera en typ av DNA-fragmentering som kan uppstå vid osunt leverne.
Våra referensvärden är förenliga med WHO's riktlinjer.

Avhållsamhet inför provet är 2-5 dagar.
Vi som tar emot dig är sjuksköterska.

Utredning vid upprepade missfall/misslyckade IVF-försök

Plats: Värtavägen 30
Pris: 4100 kr
Längd: 30 min

I priset ingår:
- Konsultation på kliniken
- Immunologiska prover (bl.a. NK-celler)
- Sköldkörtelprover
- Koagulationsprover
- Uppföljning av blodprov via telefon

OBS! Provtagning kan ej ske på fredagar, dag före röd dag eller på röd dag p.g.a. bestämmelser från labbet.

Om ultraljud/konsultation med läkare rekommenderas i förlängningen så tillkommer en kostnad på 1500 kr.

Denna bokning är till för dig som genomgått en eller flera misslyckade IVF-behandlingar och som önskar utreda om immunförsvaret kan ha en påverkan. Många kvinnor som har misslyckade IVF-försök/problem med att behålla sin graviditet har ett överaktivt immunförsvar. Vi hjälper dig att ta reda på hur ditt immunförsvar ser ut med hjälp av blodprov.
Du behöver ingen remiss för att boka en tid hos oss. Vi som tar emot dig är antingen barnmorska eller sjuksköterska.

Telefonkonsultation med läkare (kan endast bokas efter konsultation på kliniken)

Pris: 1200 kr
Längd: 20 min
Vår läkare ringer upp dig på utsatt tid.

Konsultation med läkare på kliniken (kan endast bokas efter konsultation på kliniken)

Plats: Värtavägen 30
Pris: 1900 kr
Längd: 30 min

En konsultation kan te.x. bestå av ett ultraljud, diskussion kring läkemedel, diskussion kring blodprovsvar eller rekommendation om fortsatt behandling.

Ultraljud

Plats: Värtavägen 30
Pris: 1900 kr
Längd: 30 min

Denna bokning är till för dig som önskar göra något av följande ultraljud:

- Tidigt graviditetsultraljud (görs från gravidvecka 6+0)
- Antral follicel counting/AFC (görs på cykeldag 2-5)
- Follikelstudie/kontroll av ägglossning (görs runt ägglossning)

Sköldkörtelutredning i fertil ålder

Plats: Värtavägen 30
Pris: 3600 kr
Längd: 30 min + 30 min

I priset ingår:

- Första konsultation på kliniken med sjuksköterska/barnmorska (30 min)

- Sköldkörtelprover

- Uppföljande besök med läkare (30 min)

(Info uppdateras fortfarande)

Fostertest Harmony NIPT

Plats: Värtavägen 30
Pris: 6500 kr
Längd: 30 min

Ingår i priset:
- Blodprovtagning
- Ultraljud utförd av läkare
- Uppföljning av testet via telefon

Denna bokning är till för dig som önskar göra ett Harmony NIPT fostertest.
Fostertestet utförs via blodprov på den som är gravid och kompletteras med ett ultraljud.
Vi som tar hand om dig är läkare, barnmorska/sjuksköterska.

Droppbehandling med Intralipid

Plats: Värtavägen 30 i Stockholm, NK Hamngatan 18-20 eller Lilla Nygatan 2c i Göteborg
Pris: 1600 kr
Längd: 60 min

Denna bokning är till för dig som önskar Intralipid-behandling i form av dropp.

Du behöver tåla ägg och soja. Vi som hjälper dig är barnmorska eller sjuksköterska.

Droppbehandling med Intralipid (på helger)

Plats: Värtavägen 30 i Stockholm eller Lilla Nygatan 2c i Göteborg
Pris: 2200 kr
Längd: 60 min

Denna bokning är till för dig som önskar Intralipid-behandling i form av dropp på helger. Du behöver tåla ägg och soja.
Vi som hjälper dig är barnmorska eller sjuksköterska.

Droppbehandling med IVIG

Plats: Värtavägen 30 i Stockholm eller Lilla Nygatan 2c i Göteborg
Pris: 2500 kr
Längd: 120 min

Denna bokning är till för dig som önskar behandling med IVIG-dropp (special-dropp) och som fått det utskrivet av läkare.

Du behöver själv ha med dig preparatet.
Vi som hjälper dig är barnmorska eller sjuksköterska.

Sermatrop Alfa

Antioxidanter och vitaminer för att främja den manliga fertiliteten.

Innehåller dessutom ingredienser som bidrar till att skydda celler mot oxidativ stress.

30 st tabletter/förpackning
Rekommenderad dos: 1 st tablett dagligen i 3 månader, d.v.s. under hela spermatogenesen.

Pris: 599 kr

Oxigravide

Antioxidanter och vitaminer för att främja den kvinnliga fertiliteten.

Innehåller ingredienser som bidrar till att bibehålla normal reproduktion.


30 st tabletter/förpackning 

Rekommenderad dos: 1 st tablett dagligen i 3-6 månader eller tills graviditet är bekräftad. 

Pris: 599 kr

Avbokningar med mindre än 24 timmars framförhållning debiteras.