Om fertilitet

Vad kan påverka fertiliteten?

Om man har försökt att få barn under lång tid utan att lyckas kan det till exempel bero på hormonrubbningar hos kvinnan eller att mannens spermakvalité är sämre. Det är också svårare att bli gravid om man är äldre då kvinnors fruktsamhet börja avta redan i 30-årsåldern. Barnlöshet kan också beror på olika livsstilsfaktorer eller faktorer som man inte rår på, som exempelvis medfödda avvikelser eller sjukdomar. Immunförsvaret kan vara överaktivt och jobba emot eventuella embryon som försöker fästa inuti kvinnan. 

Faktorer som påverkar fertilitet

Hos kvinnan:

 • Utebliven ägglossning
 • Kliniska eller mekaniska problem i äggstockar eller äggledare
 • Övervikt eller undervikt
 • Medfödda missbildningar i livmodern
 • Allvarlig endometrios
 • Kvinnans ålder och livsstil
 • Överaktivt immunförsvar

Hos mannen:

 • Avvikelser i sädesvätskan så som försämrad spermiekvalité eller för litet antal spermier i sädesvätskan.
 • Mannens ålder och livsstil
 • Om mannen har eller har haft någon allvarlig sjukdom som kan påverka spermieproduktionen

 

Livsstilsfaktorer som kan påverka fertiliteten negativt 

 • Rökning, snus
 • Alkohol och droger
 • Övervikt och undervikt
 • Varma bad och bastu för män
 • Miljögifter som finns i bl.a. målarfärg, rengöringsmedel
 • Stress

Upprepade missfall 

Ett missfall definieras som den spontana förlusten av en graviditet före den tjugonde graviditetsveckan. Återkommande missfall är när missfall inträffar mer än tre gånger i följd. Tyvärr är missfall en vanlig händelse. Det kan inträffa så pass tidigt i befruktningen att kvinnan inte ens är medveten att hon varit gravid eftersom mensen inte uteblivit. FertilitetPlus arbetar ständigt med att hjälpa kvinnor som har upplevt återkommande missfall, oförklarlig infertilitet, upprepad in vitro-befruktnings misslyckanden etc.  
Vi erbjuder dom bästa behandlingarna inom reproduktionsmedicin och immunologi och strävar ständigt efter att hjälpa människor som längtar efter barn. Vi behandlar även patienter med historia av/aktiv autoimmuna sjukdomar.

 

Olika orsaker som kan leda till missfall:

Genetiska avvikelser
Kromosomavvikelser från modern, fadern eller båda kan leda till missfall och i minst 50-60% av fallen i första trimestern, vilket gör det till den vanligaste orsaken.

Ålder
Äldre kvinnor är mer benägna att ha ägg med kromosomala avvikelser, vilket är en vanlig orsak till missfall.

Anatomiska avvikelser
Den vanligaste anatomiska avvikelsen är en missbildad livmoder - speciellt en skiljevägg i livmodern. Myom eller polyper i livmodern är också förknippade med missfall men de kan avlägsnas kirurgiskt.

Koagulationsfaktorer
Tidiga missfall kan bero på en utvecklingsabnormalitet av moderkakan som kan vara resultatet av onormal blodkoagulation. Vanliga orsaker till onormal blodkoagulation är fosfolipid-antikroppsyndrom eller lupus-antikoagulant.

Endokrina besvär
Chansen för missfall ökar när hormonerna inte är i balans, särskilt de som är associerade med sköldkörtelsjukdom och hypofysproblem.

Immunologiska faktorer
Ett aktivt immunförsvar kan visa sig genom förhöjda värden av NK-celler i blodet. Vid aktivt immunförsvar skyddar immunförsvaret kroppen mot graviditet.  
 

Få hjälp hos oss!

Med 30-års erfarenhet inom reproduktiv medicin och immunologi matchar vi kunskap och medkänsla för patienter samt hängivenhet till deras vård. Vårt specialistområde är immunologi och att hjälpa dig som har upplevt återkommande missfall och oförklarlig infertilitet. Vi utvärderar ditt immunförsvar för att skapa en skräddarsydd behandling för varje enskild individ.

Eftersom kvinnans ägglossning inte alltid infaller på veckodagar erbjuder vi behandling även lördag, söndag och övriga helger. Har du fler frågor kring immunologi så kan du boka en telefonkonsultation. 

Q&A

Vanliga frågor om fertilitet

Vad är fertilitet?

Fertilitet avser förmågan att bli gravid och få ett barn. Det innebär att en kvinna har äggstockar som fungerar normalt och en man har spermier som är tillräckligt livskraftiga för att befrukta en kvinnas äggcell.

Vilka faktorer påverkar fertiliteten?

Fertiliteten kan påverkas av många faktorer, inklusive ålder, hälsa, genetik och livsstilsfaktorer som kost, motion, rökning och alkoholkonsumtion.

Vilken ålder är bäst för att bli gravid?

Kvinnor är mest fertila mellan 20 och 35 års ålder. Fertiliteten minskar gradvis efter 35 års ålder och avtar snabbt efter 40 års ålder.

Vilka är vanliga orsaker till ofrivillig barnlöshet?

Vanliga orsaker till ofrivillig barnlöshet inkluderar problem med ägglossning, blockeringar i äggledarna, problem med spermierna, hormonella obalanser och sjukdomar som endometrios och PCOS.

Finns det några preventivmedel som kan påverka fertiliteten på lång sikt?

Vissa preventivmedel, såsom p-piller och hormonella preventivmetoder, kan påverka fertiliteten på kort sikt, men effekten försvinner normalt när kvinnan slutar använda dem.

Långvarig användning av spiral kan dock leda till ärrbildning i livmodern och därmed påverka fertiliteten.

Kan livsstilsförändringar förbättra fertiliteten?

Ja, livsstilsförändringar kan förbättra fertiliteten hos både män och kvinnor. Det finns flera faktorer som kan påverka fertiliteten negativt, såsom dålig kosthållning, bristande motion, stress och dåliga sömnvanor. För män kan det också vara viktigt att undvika exponering för miljögifter som kan påverka fertiliteten negativt, såsom tobaksrök och vissa kemikalier.