Om fertilitet

Vad kan påverka fertiliteten?

Om man har försökt att få barn under en lång tid utan att lyckas så kan det till exempel bero på hormonrubbningar hos kvinnan eller att mannens spermakvalité är nedsatt. Det är av naturlig orsak svårare att bli gravid om kvinnan är äldre då fruktsamheten börja avta från 30-årsåldern. Ofrivillig barnlöshet kan också bero på livsstil eller faktorer som man inte rår på, som exempelvis medfödda avvikelser eller sjukdomar. Även immunförsvaret kan vara överaktivt och jobba emot eventuella embryon som försöker fästa inuti kvinnan. 

Q&A

Vanliga frågor om fertilitet

Vad är fertilitet?

Fertilitet avser förmågan att bli gravid och få ett barn. Det innebär att en kvinna har äggstockar som fungerar normalt och en man har spermier som är tillräckligt livskraftiga för att befrukta en kvinnas äggcell.

Vilka faktorer påverkar fertiliteten?

Fertiliteten kan påverkas av många faktorer, inklusive ålder, hälsa, genetik och livsstilsfaktorer som kost, motion, rökning och alkoholkonsumtion.

Vilken ålder är bäst för att bli gravid?

Kvinnor är mest fertila mellan 20 och 35 års ålder. Fertiliteten minskar gradvis efter 35 års ålder och avtar snabbt efter 40 års ålder.

Vilka är vanliga orsaker till ofrivillig barnlöshet?

Vanliga orsaker till ofrivillig barnlöshet inkluderar problem med ägglossning, blockeringar i äggledarna, problem med spermierna, hormonella obalanser och sjukdomar som endometrios och PCOS. Ett överaktivt immunförsvar kan även hindra graviditet från att uppstå.

Finns det några preventivmedel som kan påverka fertiliteten på lång sikt?

Vissa preventivmedel, såsom p-piller och hormonella preventivmetoder, kan påverka fertiliteten på kort sikt, men effekten försvinner normalt när kvinnan slutar använda dem.

Långvarig användning av spiral kan dock leda till ärrbildning i livmodern och därmed påverka fertiliteten.

Kan livsstilsförändringar förbättra fertiliteten?

Ja, livsstilsförändringar kan förbättra fertiliteten hos både män och kvinnor. Det finns flera faktorer som kan påverka fertiliteten negativt, såsom dålig kosthållning, bristande motion, stress och dåliga sömnvanor. För män kan det också vara viktigt att undvika exponering för miljögifter som kan påverka fertiliteten negativt, såsom tobaksrök och vissa kemikalier.