Om fertilitet

Om man har försökt att få barn under lång tid utan att lyckas kan det till exempel bero på att kvinnan inte har ägglossning eller att mannens spermier är av dålig kvalitet eller saknas helt. Det är också svårare att bli gravid om man är lite äldre, hos kvinnor kan fruktsamheten börja avta redan i 30-årsåldern. Barnlöshet kan också beror på olika livsstilsfaktorer eller faktorer som man inte rår på, som exempelvis medfödd avvikelse eller sjukdom.

Vad kan påverka fertiliteten?
Hos kvinnan:

  • Utebliven ägglossning

  • Kliniska eller mekaniska problem i äggstockar eller äggledare

  • Övervikt eller undervikt

  • Medfödda missbildningar i livmodern

  • Allvarlig endometrios

  • Kvinnans ålder och livsstil

Hos mannen:

  • Avvikelser i sädesvätskan så som försämrad spermiekvalité eller för litet antal spermier i sädesvätskan.

  • Mannens ålder och livsstil

Fertilitetsnedsättande faktorer över lag är, ifall du röker, tar vissa mediciner (antidepressiva läkemedel eller steroider) eller är överviktig eller underviktig. I vissa fall kan sådana faktorer motivera till att man söker hjälp tidigare.

Om mannen har eller har haft någon allvarlig sjukdom som kan påverka spermieproduktionen är det också skäl att påbörja en utredning tidigare. Alla är självklart välkomna att ringa till mottagningen för att rådfråga vår personal.

Upprepade missfall

Ett missfall definieras som den spontana förlusten av en graviditet före den tjugonde graviditetsveckan. Återkommande missfall är när missfall inträffar mer än tre gånger i följd. Tyvärr är missfall en vanlig händelse. Forskning visar att 15% av alla graviditeter leder till missfall. Det kan inträffa så pass tidigt i befruktningen att kvinnan kanske inte ens vet om att hon varit gravid eftersom hon inte fått utebliven mens. Detta betyder inte att upprepade missfall kommer att leda till att paret inte kommer kunna få ett barn. FertilitetPlus arbetar ständigt för att hjälpa kvinnor som har upplevt återkommande missfall, oförklarlig infertilitet, upprepad in vitro-befruktnings misslyckanden etc. 

Vi erbjuder dom bästa behandlingarna inom reproduktionsmedicin och immunologi och strävar ständigt efter att hjälpa par som längtar efter barn. Vi behandlar även patienter med historia av/ eller aktiv autoimmun och / eller alloimmun sjukdom.

Olika orsaker som kan leda till missfall:

Genetiska avvikelser
Kromosomavvikelser från modern, fadern eller båda kan leda till missfall och i minst 50-60% av fallen i första trimestern, vilket gör det till den vanligaste orsaken.

Ålder
Äldre kvinnor är mer benägna att ha ägg med kromosomala avvikelser, vilket är en vanlig orsak till missfall.

Anatomiska avvikelser
Den vanligaste anatomiska avvikelsen är en missbildad livmoder - speciellt en skiljevägg i livmodern. Myom eller polyper i livmodern är också förknippade med missfall men de kan avlägsnas kirurgiskt.

Immunologiska faktorer
Tidiga missfall kan bero på en utvecklingsabnormalitet av moderkakan som kan vara resultatet av onormal blodkoagulation. Vanliga orsaker till onormal blodkoagulation är antifosfolipid antikroppsyndrom eller lupus antikoagulant.

Endokrina besvär
Chansen för missfall ökar när hormonerna inte är i balans, särskilt de som är associerade med sköldkörtelsjukdom och hypofysproblem.

 

Få hjälp hos oss!

Med 25-års erfarenhet inom reproduktiv medicin och immunologi matchar vi kunskap och medkänsla för patienter samt hängivenhet till deras vård. Vårt specialistområde är immunologi och att hjälpa dig som har upplevt återkommande missfall och oförklarlig infertilitet. Vi utvärderar ditt immunförsvar för att skapa en skräddarsydd behandling för varje enskild individ.

Eftersom kvinnans ägglossning inte alltid infaller på veckodagar erbjuder vi behandling även lördag, söndag och övriga helger. Har du fler frågor kring immunologi så kan du boka en telefonkonsultation. 

BOKA TID