Spermaprov

Manlig fertilitet

Infertilitet är lika ofta ett problem hos mannen som den är hos kvinnan. Manlig fertilitet sjunker med ökad ålder men sker mer gradvist vilket betyder att män är fertila högre upp i åldern än vad kvinnor är. Problem med spermakvaliteten är vanligen en orsak till manlig infertilitet och något som ökar ju äldre mannen blir.

Det är viktigt att komma ihåg, att även om det bara behövs en enda spermie för att befrukta ägget, behövs enzymer från många spermier för att bryta ner den skyddande vävnaden som ligger runt ägget, så att spermien kan tränga in i äggets cytoplasma.

Orsaker till manlig infertilitet

En orsak till manlig infertilitet är ofullständig tillväxt av testiklarna, vilket kan orsakas av en mängd olika faktorer, inklusive genetiska faktorer och hormonell obalans. Om testiklarna inte växer tillräckligt, kan det leda till en minskad produktion av spermier.

Åderbråck, även känd som varicocele, kan också orsaka manlig infertilitet. Vissa mediciner kan också ha en hämmande effekt på spermieproduktionen, vilket kan orsaka manlig infertilitet. Till exempel kan kemoterapi, som används för att behandla cancer, skada spermieproduktionen. Andra läkemedel som kan orsaka manlig infertilitet inkluderar vissa antidepressiva läkemedel och steroider.

Spermieproduktionen kan också påverkas negativt vid inflammation i prostata eller sädesblåsor. Sexuellt överförda infektioner som klamydia eller gonorré kan orsaka en infektion i nedre urinvägarna, vilket kan ge upphov till ett mekaniskt hinder och i enstaka fall sterilitet. Det är viktigt att behandla infektioner i nedre urinvägarna så snabbt som möjligt för att minska risken för infertilitet. Manlig infertilitet kan vara frustrerande och svår att hantera, men det finns behandlingar tillgängliga för att hjälpa män att bli fertila igen.

Spermaprover är ett sätt att se på spermakvaliteten hos mannen och utgör en viktig del i en fertilitetsutredning hos oss. Om spermaprovet visar att det föreligger ett problem så kan du behöva remitteras vidare till en androlog. Om du misstänker att du lider av manlig infertilitet, är det en bra idé att boka spermaprov hos oss.

Påverkas spermierna av vår livsstil?

I många fall är det våra livsstilsfaktorer som påverkar hur spermierna mår. Rökning och hög alkoholkonsumtion har länge förknippats med sämre hälsa och därmed även sämre spermieproduktion. Nu vet vi även att för mycket stillasittande, extrem värme samt dålig kost och sömn även påverkar spermakvalitet.

Provtagning

Spermaprover är ett sätt att se på spermakvaliteten hos mannen och utgör en viktig del i en fertilitetsutredning hos oss. Ett spermaprov kan ibland avslöja om det föreligger ett problem och som följd ger frånvaro av spermier i sädesvätskan. I sådana fall rekommenderas du vidare kontakt med en Androlog.