Provtagning inför behandling utomlands

Om du ska få behandling utomlands behövs det ofta tas olika typer av prover inför behandlingen. Vi på FertilitetPlus kan hjälpa dig med ultraljudskontroll och övriga prover som behöver tas innan avresa.

Exempel på behandlingar där detta kan behövas är:

  • Äggdonation

  • Provrörsbefruktning

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

Konsultation inför utlandsbehandling
Pris: 1000 kr
Längd: 30 min

BOKA TID