Behandling utomlands

Om du ska få fertilitetsbehandling utomlands behöver du ibland genomgå olika typer av undersökningar inför behandlingen. Vi på FertilitetPlus kan hjälpa dig med bl.a. ultraljudskontroller och blodprover som behöver tas innan avresa. Då slipper du åka flera gånger till kliniken utomlands.

Exempel på behandlingar där detta kan behövas är:

  • Provrörsbefruktning
  • Äggdonation
  • Embryodonation

Rekommenderad bokning:

Konsultation inför utlandsbehandling
Pris: 1200 kr, exkl. blodprover och ultraljud
Längd: 30 min